ארץ עיר: אוכל עולמי » 2007 » September

WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'chefilan_blog.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2019-04-26 12:48:13' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC


עמיר אילן      שף  |  מורה  |  עיתונאי

עמיר נמצא ב: ישראל
-

שמי עמיר אילן וכל עיסוקי המקצועיים הם בעולם האוכל. רבים מכירים אותי דרך יצירתי במסעדות בשלש העשורים האחרונים. מנות הרחוב האמריקני שהפכו לציון דרך אצלנו: כנפי עוף ברוטב חריף, הום פרייס, פילדלפיה סטייק וסלופי ג'ו... קראו עוד >>סליחה ותודה

מאת עמיר אילן, September 21, 2007, תחת כללי

 

slicha.jpg

סליחה שלא כתבתי מספיק בעת האחרונה.
סליחה על שטרחתם לחזור ולבקר באתר, לגלות שדבר לא השתנה…
סליחה שלא שעיתי לבקשותיכם לכתוב יותר.
מקווה לבקש סליחה על דברים אחרים - בשנה הבאה.

thanks.jpg

 

קדימה ב כללי: קרואסון בשתים עשרה שניות

אחורה ב כללי: 1961

אין תגובות